Záchvevy motýľa v digitálnom čase

'Záchvevy motýľa v digitálnom čase' - obal knihyČo má motýľ spoločné s digitálnym svetom? Odpoveď na túto otázku môže čitateľ nájsť v básnickej zbierke mladej autorky Eleni Cay s rovnakým názvom, ktorá citlivo zaznamenáva myšlienky, pocity a city mladých ľudí na začiatku 21. storočia, keď svet virtuálnej reality, sprostredkúvaný digitálnymi technológiami, hlboko zasahuje do psychiky človeka, mení jeho život, vzďaľuje ho od prírody, spoločenstva i seba samého.

V knihe sú použité fotografie Ivany KučírkovejSamuela Juriša.

1. vydanie, Nitra 2013, ISBN 978-80-89624-04-1, 93 strán

Prečítajte si recenziu knihy Záchvevy motýľa v digitálnom čase od Janky Svítkovej.

↑ na začiatok stránky