Askárria

Obal knihy Askárria od Marty Bis, podnadpis Duša Zeme, zobrazuje otvorenú bránu, za ktorou je krajiny so zámkom v oblakoch, more s plachetnicou a dve postavy prechádzajúce touto bránou.Vydavateľským počinom Čakanky v roku 2024 je kniha debutujúcej autorky Marty Bis Askárria.

Ide o fantazijný román určený predovšetkým detskému čitateľovi. Dvanásťročná Eliška sa dostane prostredníctvom bleskoletu do nezvyčajne krásnej krajiny Askárrie. Spolu so svojimi kamarátmi Adamirom Kerubielom a čiernym kocúrom Bubom stretáva neobyčajné bytosti, zažíva nezvyčajné dobrodružstvá, pri ktorých musí prejaviť spoločne so svojimi priateľmi odvahu, nebojácnosť, vnútornú silu, vrúcny vzťah k prírode a hlboké priateľstvo, pretože len svojimi spravodlivými skutkami traja priatelia môžu zachrániť našu Zem, jej prírodné bohatstvo a krásu.

Príbeh je pútavo napísaný, plný dobrodružstiev a poučných a pravdivých myšlienok. Vedie čitateľa, nielen toho detského, k uvažovaniu nad skutočnými hodnotami v živote.

1. vydanie, Nitra 2024, ISBN 978-80- 89624-19-5

↑ na začiatok stránky