… a Láska preletela neďaleko

a Láska preletela neďaleko (1. vydanie) V tvorivej dielni Čakanky sa zrodila básnická zbierka Milana Vinca Částu, jedného z najoriginálnejších básnikov ľúbostnej poézie … a Láska preletela neďaleko, kde práve láska je dominantnou témou, jednou z najvyšších hodnôt, pre ktorú chce človek žiť i umierať. Poézia Milana Vinca Částu sa vyznačuje nevšednou obraznosťou a umeleckou krásou.

Knihu ilustroval Ján Svítek.

1. vydanie, Nitra 2006, ISBN 978-80-969527-7-3, 90 strán

 

2015_a-laska-preletela-nedalekoZačiatkom októbra 2015 vyšlo druhé vydanie básnickej zbierky Milana Vinca Částu …a Láska preletela neďaleko, obohatené o preklady do dvoch jazykov, s ktorými sme v tesnom kontakte mnoho storočí: do češtiny, ktorého sa zhostila MUDr. Radka Kamencová pod názvom …a Láska proletěla nedaleko, a do maďarčiny v podaní MUDr. Kornélie Miškovičovej s názvom …S a szerelem nemmessze szált. Takto má čitateľ jedinečnú príležitosť konfrontovať originál s jazykmi, ktorými sa na našom území stále hovorí. Slová básní sú nasiaknuté hlbokou a vrúcnou LÁSKOU vo všetkých jej podobách, čo cítiť z oboch prekladov.

Knihu ilustroval Josef Černý.

2. vydanie, Nitra 2015, ISBN 978-80-89624-06-5, 303 strán

… and Love  flew near

2013_and-Love-flew-nearV roku 2013 sa Marcela Greer, žijúca v Kanade a dobre poznajúca poéziu Milana Vinca Částu, rozhodla vydať anglický preklad nezvyčajnej poézie tohto autora, aby anglicky hovoriacim milovníkom poézie sprostredkovala myšlienkový a pocitový svet autora, upozornila na dôležitosť lásky vo vzťahoch i na to, že láska nie je len emócia, ale aj neobyčajná vesmírna sila, má rozličné podoby a je nezničiteľná. V zbierke čitateľ nájde 3 časti, rovnako ako v pôvodnej zbierke …a Láska preletela neďaleko, kde každá hovorí o jedinečnosti lásky a jej podobách: o láske k rodisku, priateľom, rodine i o veľkom ľúbostnom cite k žene.

Knihu ilustroval Ján Svítek a obálku navrhol Kelly Greer.

1. vydanie, Kanada 2013, ISBN 978-1-4602-1848-8 (brožovaná kniha), 79 strán

… et l´Amour a traversé non loin

... et l´Amour a traversé non loinO dva roky neskôr, rovnako v Kanade, vyšiel francúzsky preklad knihy …a Láska preletela neďaleko. Na preklade spolupracovali Georges de Clercq a Janka Svítková. Usilovali sa obdivovateľom francúzskeho jazyka priblížiť jedinečnú poéziu Milana Vinca
Částu, z ktorej pramení vrúcny cit k životu, k človeku a k žene ako obrazu krásy, lásky, nehy, ale aj vášne a materstva, a sprostredkovať čitateľom autorovo poetické videnie sveta.

Knihu ilustroval Ján Svítek, obálku navrhol Kelly Greer.

1. vydanie, Kanada 2015, ISBN 978-1-4602-7177-3 (viazaná kniha), ISBN 978-1-4602-7178-0 (brožovaná kniha), ISBN 978-1-4602-7179-7 (elektronická kniha), 83 strán

↑ na začiatok stránky