Malá knižka od Byron Katie v slovenskom preklade

Je pre mňa veľkým potešením predstaviť slovenský preklad Malej knižky od americkej autorky Byron Katie o tom, ako nájsť mier, lásku a slobodu v každom okamihu nášho života.

Marcela Greer

Štyri jednoduché otázky, ktoré sú podstatou procesu nazvaného Práca (The Work), otvárajú prístup k múdrosti skrytej v každom z nás. Nie je potrebné cestovať a hľadať guru v diaľkach.

“Práca je založená čisto na priamej skúsenosti jednej ženy, ako je utrpenie vytvorené́ a ako ho ukončiť. Je prekvapujúco jednoduchá a zrozumiteľná ľudom každého veku, pôvodu a nevyžaduje nič viac než pero, papier a vôľu mať neobmedzenú myseľ. Katie rýchlo pochopila, že vnucovať ľudom svoje názory alebo odpovede nemá veľkú cenu – namiesto toho ponuka proces, ktorý môže ľudom poskytnúť ich vlastné odpovede.“ – Byron Katie

Práca sa stala pre mňa kormidlom, ktoré mi pomáha nájsť jasnú cestu oceánom emócií, nájsť pochopenie v stresujúcich situáciách, pozerať sa na svet očami srdca a porozumenia. Sprevádzaním mnohých ľudí procesom Práce a časom stráveným vlastným dotazovaním nachádzam odpovede ako žiť bez predsudkov. Mám viac energie, pretože môj vnútorný pokoj nezávisí od toho, čo si druhí ľudia myslia, sústreďujem sa len na to, čo mám ja robiť. Uvedomujem si, že máme slobodu si vybrať medzi životom uviaznutým v bolesti alebo naplneným radosťou. Chápem, že naše myšlienky nie sú osobné; sú ako oblaky premávajúce sa priestorom, ktoré sa stávajú realitou, len keď im uveríme… Dôsledkom týchto realizácií sa prehĺbili vzťahy s mojimi najbližšími a viera, že všetko je tu pre nás.
Ďakujem PhDr. Janke Svítkovej za spoluprácu a editovanie môjho prekladu.

Malá knižka je dostupná na: http://thework.com/sites/thework/slovak/downloads/slovak_lb.pdf

Rozhovor s Byron Katie o procese Práca v češtine a ďalšie informácie: http://thework.com/sites/thework/slovak/

Marcela Greer

„Práca od Byron Katie je veľkým požehnaním pre našu planétu. Práca pôsobí ako britva – ostrý meč, ktorý reže cez ilúziu a umožňuje nám spoznať nekonečnú esenciu nášho bytia.“ – Eckhart Tolle, autor Sila prítomného okamihu

Publikované 24. 3. 2018 v kategórii Novinky

↑ na začiatok stránky